Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV
Kozienice-Ołtarzew

Aktualności

Komunikat prasowy Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A w sprawie protestów

2016-05-25

W nawiązaniu do informacji o blokadzie drogi krajowej nr 50 m.in. w pobliżu autostrady A2 i drogi krajowej nr 8, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) jako inwestor zadania „Budowa linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice – Ołtarzew”, wyrażają ubolewanie nad przyjętą przez mieszkańców formą protestu. Należy podkreślić, że planowana linia jest inwestycją celu publicznego, niezbędną dla wyprowadzenia mocy z nowo budowanego bloku w Elektrowni Kozienice (wartość inwestycji ponad 6,4 mld zł) oraz bezpieczeństwa zasilania całego województwa mazowieckiego oraz północno-wschodnich rejonów kraju.

...

Plik roboczy dla analizy wielokryterialnej

2016-05-19

Zgodnie z deklaracją prof. Andrzeja Kraszewskiego moderatora Grupy Roboczej, złożoną w trakcie spotkania Grupy w dniu 16 maja br., zamieszczamy arkusz obliczeniowy wykorzystany do przeprowadzenia analizy wielkokryterialnej dla wyboru wariantu przebiegu korytarza linii 400 kV Kozienice-Ołtarzew.

Analizy dokonał zespół prof. Andrzeja Kraszewskiego z Politechniki Warszawskiej, a załączony arkusz obliczeniowy został przez zespół stworzony i wykorzystywany do przeprowadzenia obliczeń pozwalających na wskazanie wariantu korytarza optymalnego dla realizacji inwestycji, uwzględniającego w maksymalny sposób interesy strony społecznej.

Komunikat po posiedzeniu Grupy Roboczej

2016-05-16

Warszawa, 16 maja 2016 r.

16 maja 2016 roku, podczas trzeciego spotkania Grupy Roboczej, dokonano prezentacji wyników analizy wielokryterialnej pięciu wariantów korytarzy dla budowy linii elektroenergetycznej 400 kV Kozienice-Ołtarzew. Wskazany został wariant korytarza linii uwzględniający w maksymalny sposób interesy strony społecznej, optymalny dla realizacji inwestycji. Wykorzystuje on istniejące kanały infrastrukturalne, tj. korytarz drogi krajowej nr 50 i autostrady A2 (tzw. wariant DK 50/A2).

Na dzisiejsze spotkanie Grupy Roboczej zostali zaproszenie przedstawiciele wszystkich zainteresowanych stowarzyszeń i gmin.

Informacje o procesie wyboru wariantu

Grupa Robocza została powołana w marcu 2016 roku przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, jako kolejny etap dialogu prowadzonego z samorządowcami i mieszkańcami województwa mazowieckiego od wiosny 2015 r.  ...

Termin posiedzenia Grupy Roboczej

2016-05-06

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na prośby kierowane do nas ze strony stowarzyszeń i gmin w sprawie podania terminu kolejnego spotkania Grupy Roboczej, uprzejmie informujemy że spotkanie poświęcone wynikom analizy wielokryterialnej odbędzie się 16 maja 2016 r., o godz. 9.00, w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie. Zapraszamy uczestników Grupy Roboczej i przypominamy, że wstęp na spotkanie mają osoby zgłoszone zgodnie z przyjętym Regulaminem Grupy.

Informacja dla Członków Grupy Roboczej

2016-05-04

Szanowni Państwo,

Odpowiadając na Państwa prośby dotyczące terminu kolejnego posiedzenia Grupy Roboczej, uprzejmie informujemy, że data 6 maja br. nie jest brana pod uwagę.

Informacja na temat spotkania Grupy Roboczej

2016-04-29

Szanowni Państwo,

Zgodnie z założonym, podczas posiedzeń Grupy Roboczej planem, wszystkich zainteresowanych realizacją przedmiotowej inwestycji, a w szczególności członków Grupy Roboczej chcemy poinformować, że dobiegają końca prace obliczeniowe związane z oceną proponowanych wariantów przebiegu linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew, w oparciu o przyjęte przez uczestników Grupy kryteria. Służąca do tego celu analiza wielokryterialna pozwoli uszeregować analizowane warianty w kolejności, od obiektywnie najmniej, do najbardziej uciążliwego.

 ...

PSE SA wraz z mieszkańcami pracują nad wyznaczeniem korytarza dla linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew

2016-04-11

W dniach 22 marca i 6 kwietnia 2016 r. w Warszawie, z udziałem przedstawicieli gmin i stowarzyszeń mieszkańców zaangażowanych w wypracowanie trasy korytarza dla linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew oraz przedstawicieli PSE SA i firmy wykonawczej ZUE SA, odbyły się dwa spotkania Grupy Roboczej.

Celem prac Grupy Roboczej jest obiektywne porównanie wybranych wariantów przebiegu linii elektroenergetycznej, w tym wariantów postulowanych przez stronę społeczną. Do porównania wariantów zostanie użyta metoda analizy wielokryterialnej w oparciu o zbiór kryteriów wybranych przy udziale strony społecznej. Po przyjęciu wag określających istotność poszczególnych kryteriów dla uczestników Grupy Roboczej, możliwe będzie znalezienie propozycji wariantu optymalnego, który minimalizuje liczbę kolizji z zagospodarowaniem przestrzennym i zasobami przyrodniczymi, a jednocześnie jest poprawny technicznie i możliwy do sfinansowania.

 ...

Informacja dla Członków Grupy Roboczej

2016-04-05

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, że jutrzejsze spotkanie Grupy Roboczej rozpoczyna się o godzinie 9:00. Miejscem spotkania będzie ponownie Centrum Porozumienia Społecznego „Dialog” przy ulicy B. Limanowskiego 23 w Warszawie.

Serdecznie zapraszamy!

Regulamin funkcjonowania Grupy Roboczej

2016-03-30

Szanowni Państwo!

Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas posiedzenia Grupy Roboczej, które odbyło się 22 marca br. w Centrum Porozumienia Społecznego „Dialog” w Warszawie, udostępniamy Państwu regulamin funkcjonowania Grupy Roboczej, której celem jest wybranie finalnie procedowanego korytarza dla linii 400 kV Kozienice – Ołtarzew.

 ...

Życzenia Wielkanocne

2016-03-23

Z okazji świąt Wielkanocnych, wszystkim zainteresowanym realizacją inwestycji, składamy moc pachnących wiosną życzeń.

Niech ten świąteczny czas, będzie chwilą oddechu i odpoczynku w rodzinnym gronie.

Wesołego Alleluja życzą Inwestor wraz z Wykonawcą.